• Home
 • Oławska Karta Dużej Rodziny

Oławska Karta Dużej Rodziny

Image

Uczestnicy Programu Oławska Karta Dużej Rodziny


Komu przysługuje

Oławska Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe, zamieszkującym w Oławie z przynajmniej trójką dzieci niezależnie od dochodu:
 • do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat, gdy dziecko się uczy,
 • bez ograniczeń wiekowych dzieciom legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Karta wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej.
 
Jak uzyskać kartę

Karty wydawane są na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
Wnioski wydawane są w Urzędzie Miejskim w Oławie: w biurze podawczym, w sekretariacie lub w Wydziale Spraw Społecznych i Przedsiębiorczości, pokój 26.
Można je także pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce Obsługa Klienta -> Jak załatwić sprawę.
W wersji edytowalnej wniosek do pobrania poniżej.

Wnioski składa się osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Przedsiębiorczości, pokój 26, w godzinach pracy t. j. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30, w środę od 7.30 do 17.00.
Szczegółowe informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny oraz Programu Oławska Karta Dużej Rodziny” można uzyskać pod numerem telefonu 71 303 55 82 lub drogą elektroniczną pod adresem wssp@um.olawa.pl
Pracownik wydający karty może zażądać dodatkowych dokumentów, w celu potwierdzenia uprawnień do korzystania z kart.

Co należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć kserokopie (wykonywane są na miejscu):
 • Dowód/dowody osobiste - rodzica/rodzica zastępczego/ opiekuna prawnego rodziców/rodziców zastępczych/opiekunów prawnych;
 • Prawomocne orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka/dzieci w rodzinie zastępczej;
 • Zaświadczenie/legitymacja/inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia;
 • W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, również powyżej 18 r.ż. – prawomocne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - niezależnie od sytuacji materialnej tej rodziny;
 • W przypadku opiekuna prawnego – prawomocne orzeczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego.
Rozpatrzenie wniosku oraz termin odbioru karty następuje w ciągu 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Przez jaki czas ważna jest karta?

Karta jest wydawana na okres pięciu lat. Jej ważność trwa 12 miesięcy lub do momentu wygaśnięcia uprawnień do korzystania z Programu.
Każdorazowe przedłużenie odbywa się po złożeniu stosownego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Na kartę naklejany jest hologram przedłużający kartę o rok.

Wniosek o przyznanie uprawnień (pdf) - do pobrania
 

Przywileje

Katalog ulg i zniżek


1. Baseny Miejskie Termy Jakuba Sp. z o. o., ul. 1-Maja 33 a, 55-200 Oława:
promocja korzystania z basenów:
 • zakup biletu jednogodzinnego w cenie 50% wartości ceny biletu na basenie zamkniętym
 • 50% zniżki od ceny biletu normalnego obowiązującego na basenie odkrytym

2. Centrum Sztuki w Oławie ul. Młyńska 3, 55-200 Oława oferuje: 
 • 20 % zniżki na wydarzenia kulturalne oferowane przez Centrum Sztuki
 • Oławska Karta Dużej Rodziny nie obowiązuje w „tanie środy” oraz podczas specjalnych akcji promocyjnych.

3. EDU POINT:
 • 25% zniżki z oferty firmy obejmującej zajęcia i warsztaty:
 1. robotyka dla dzieci i młodzieży,
 2. kreatywne duplo dla najmłodszych dzieci,
 3. szalona chemia, dzika fizyka czyli praktyczny kurs z fizyki, biologii oraz chemii.
Zajęcia odbywają się w Oławie przy ul. Młyńskiej 11. Szczegóły i dane kontaktowe znajdują się na stronie http://www.edu-point.pl/.

4. Społem Oława Sp. z o. o.:
3% zniżki na zakupu w ośmiu placówkach handlowych na terenie Oławy: Supermarket „Jakub”, ul. J. Iwaszkiewicza 9,
 
 • DH „KWADRACIAK”, ul. B. Chrobrego 23 a,
 • Sklep „IGLOO”, B. Chrobrego 56 d,
 • „2001 Drobiazgów” lub „Drogeria Premium”, „Kwadraciak I piętro”, ul.B. Chrobrego 23 a,
 • Sklep „DH Na Brzeskiej”, ul.Brzeska1,
 • Sklep „RONDO”, ul.1 Maja 28,
 • „TANI SKLEP” i CUKIERNIA, pl. Gimnazjalny 1,
 • Sklep „SEZAM”, ul. H. Dąbrowskiego 27

5. Sklep Zabawkowy Kamil Wondek ul. Rynek 13 w Oławie
 • zniżka w wysokości 5% na produkty firmy „LEGO” i „PLAYMOBIL”
 • 10% na pozostałe zabawki
Promocje nie sumują się.

6. Daniel Baranowski „BARANOWSKI” z siedzibą w Oławie, ul. Rynek 13/2u
 • 5 % rabatu na całą ofertę gastronomiczna, w placówce Jadłodajnia „Jak u Mamy", ul. Rynek 13/2u w Oławie

7. Niepubliczna Przychodnia Leczniczo-Rehabilitacyjnej „ZDROWIE” Spółka Jawna B. Starzyk, J. Reichert, z siedzibą w Oławie, przy ul. Sienkiewicza 8, oferuje:
 • 10% zniżki na ćwiczenia korekcyjne wad podstawy u dzieci do 18 roku życia
 • 10% zniżki na zabiegi fizjoterapeutyczne i kinezyterapii dla wszystkich członków rodziny
Przychodnia czynna jest w dni robocze od godziny 8:00 do 18:00.

8. „ŁANIA” Magdalena Gaim z siedzibą w Oławie, przy ulicy Sportowej 4/19:
 • 8% zniżki na wszystkie dania i garmażerkę w placówce „Cebulka i Skwarek” w Oławie, przy ulicy Sportowej 4/19

9. Jędrzej Bodziana „Mudita Masaże Orientalne i Ajurwedyjskie”, www.mudita.com.pl.
Mudita-Studio Masaży Orientalnych i Ajurwedyjskich w Oławie, przy ul. Lipowej 13, oferuje:
 • 10% rabatu na wszystkie masaże i zabiegi ajurwedyjskie
 • 10% zniżki na wszystkie masaże orientalne

10. AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Posiadacze Oławskiej Karty Dużej Rodziny w oddziale we Wrocławiu oraz innych punktach na terenie Polski, skorzystają z:
 • Bezpłatne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) „Grono” dla wszystkich dzieci w rodzinie powyżej 2 roku życia i do ukończenia 18 lub 25 lat (jeśli kontynuują naukę). Warunkiem objęcia darmową ochroną jest zawarcie umowy ubezpieczenia na życie Nowa Perspektywa przez jednego z rodziców.
 • Pakiet Medyczny „Bądź Zdrów” (wersja rodzinna) ze zniżką 20% - to m.in. dostęp do lekarzy specjalistów oraz badań diagnostycznych w sieci prywatnych placówek medycznych na terenie całej Polski. Szeroki zakres wsparcia w ramach programu Assistance (w tym: trzy domowe wizyty lekarskie dla każdego członka rodziny w roku).
Agent Ubezpieczeniowy nawiąże kontakt z beneficjentem Oławskiej Karty Rodziny, pod dowolnym adresem preferowanym przez klienta, który zadeklaruje chęć korzystania z mniejszej oferty.
Osoba do kontaktu:
Nina Węgrzyńska
tel. 694-327-466,
e-mail: wegrzynska.nina@aviva.com.pl

11. Firma Usługowo-Handlowa „TROPIC” Lidia Stofel Restauracja „TROPIC” ul. 1 Maja 13B, 55-200 Oława
 • 20% zniżki na zestawy obiadowe dla każdej osoby, która jest objęta ww. programami

12. Paweł Gwiazdowicz Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „PAKCEZ ”Hurt-Detal Import-Eksport. Sklep „PAKCEZ” ul. 3 Maja 20 w Oławie
 • 5% rabatu na wszystkie zakupione artykuły

13. Barbara Nowicka AS-Medica Centrum Aparatów Słuchowych w Oławie przy ul. Sportowa 4/21
 • 10% zniżki na baterie i akcesoria do aparatów słuchowych
 • 10% rabatu na aparaty słuchowe (nie dotyczy pacjentów, korzystających jednocześnie z dofinansowania NFZ)
 • bezpłatne badanie słuchu-badanie audiometryczne

14. „SPORTSEN” s.c. J. Bielenda, K. Bandura z siedzibą w Oławie, przy ulicy W. Broniewskiego 4/8
 • 10% rabatu na zakup wszystkich towarów (promocje nie łączą się) w palcówce „SPORTSEN” s.c. w Oławie, przy ulicy Jodłowej 2

15. Agnieszka Przybyła-Kotwicka Kancelaria Radcy Prawnego LEGISPERITUS w Oławie, pl. św. M. M. Kolbe 3/1
 • 10% rabatu na wszystkie usługi

16. Ewa Kluka Pub „GLADIATOR” w Oławie, ul. Osadnicza 21
 • 5% rabatu w ofercie na miejscu w lokalu Pub ”GLADIATOR”

17. Marcin Ostrowski BDB MEBLE, pl. K. Szymanowskiego 3, 55-200 Oława
 • bezpłatna wizyta z wyceną u klienta
 • 5-10% rabatu przy realizacji mebli na wymiar

18. Sylwia Gurgul Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „SKORPION” Sklep „WARZYWNIAK” w Oławie, przy pl. K. Szymanowskiego 26
 • 5% rabatu na cały asortyment w sklepie

19. Robert Afanasiew, Sklep „PAVIMENTO”, w Oławie przy ul. 3 Maja 8u/7.
 • 10% rabatu na zakup paneli
 • 15% zniżki na zakup drzwi
 • 25% rabatu na zakup okien

20. Piotr Sobieski, Zakład Optyczny „OKULAR” w Oławie, ul. Rzeźnicza 2.
 • 5% rabatu na cały zakres usług optycznych
 • 3% zniżki na ofertę premium (powyżej 1000,00 zł)

21. Mieczysław Kubiak, „MAX ELEKTRO” Instalatorstwo Elektryczne w Oławie, ul. Oleśnicka 11/8.
 • 15% rabatu na usługi elektryczne

22. ACS AUDIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleja Jana Pawła II 2 oferuje:
 • bezpłatne badania słuchu w tym:
- badanie otoskopowe
- audiometria tonalna w kabinie ciszy
- audiometria słowna
- test rozumienia mowy
- próby stroikowe
 
 • bezpłatna konsultacja ze specjalistą protetykiem słuchu
 • rabat 25% na zakup kompletu baterii do aparatu słuchowego (6szt). Rabat nie łączy się z rabatem z tytułu posiadania Karty Stałego Klienta Słuchmed/Audika
 • uniwersalne ochronniki słuchu Alpine z rabatem 50%, cena po rabacie: 25 zł. Rabat nie łączy się z rabatem z tytułu posiadania Karty Stałego Klienta Słuchmed/Audika” w jego placówce przy ul. Strzelnej 8b/11 w Oławie, tel. (71) 740 00 59, e:mail: olawa@audika.pl

23. MS Krzysztof Miszczak, Piotr Skotnicki s.c. z siedzibą w Oławie, przy ulicy Opolskiej 7.
Centrum Turystyki, Kultury i Rekreacji (CTKiR) Browar Probus, ul. Młyńska 16, 55-200 Oława
 • 5% rabatu na obiady rodzinne (2+3)
 • 5% zniżki na fitness

24. Adam Kuriata „TEAM COMPUTERS” z siedzibą w Oławie, przy ulicy Strzelnej 3.
 • 50% rabatu na wszystkie usługi związane z naprawą sprzętową i programową sprzętu komputerowego

25. Magdalena Michnowicz „Skrzypcowa Kraina” Szkoła nauki gry na skrzypcach Metodą Suzuki, z siedzibą w Oławie, Rynek 22.
 • 10% rabatu za miesięczną naukę gry na skrzypcach dla dzieci od 3 roku życia

26. P. P.H.U MAX s.c. Piotr Kucharczyk, Marta Kucharczyk z siedzibą w Oławie, przy ulicy J. Dzierżonia 5. Salon Fryzjerski „EFECT, ul. ks. F. Kutrowskiego 2, 55-200 Oława
 • 10% rabatu na pełen zakres usług oferowanych w salonie

27. Ewa Januszkiewicz „EL DORADO CULTURAL CENTER” z siedzibą w Oławie, przy ulicy J. Wrocławskiej 10/2.
 • 5% zniżki na kursy w szkole językowej El Dorado

28. Patrycja Madejska „PAT-ART Wnętrza & Design” z siedzibą w Godzikowicach, przy ul. Spokojnej 11, 55-200 Oława.
Galeria Wnętrz naszewnętrze.pl w Oławie, przy ulicy 3 Maja 8U/15:
 • 5% rabatu na wszystkie meble, wyposażenie i dekoracje wnętrz
 • 10% zniżki na projekty wnętrz i porady projektanta

29. Wiesław Białożyt „Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Emilia i Wiesław Białożyt z siedzibą w Milówce, przy ul. Dworcowej 22
Hotel „MILENA” P.P.H.U. Emilia i Wiesław Białożyt, ul. Dworcowa 22, 34-360 Milówka
 • 23% zniżki na 7 noclegów z wyżywieniem (śniadania i obiadokolacje) w cenie 1000,00 zł za cały pobyt osoba dorosła (cena bez zniżki 1300,00 zł), 700,00 zł za cały pobyt dziecko od 7 do 12 lat, 600,00 zł za cały pobyt dziecko od 3 do 7 lat, dziecko 0-3 lat śpiące z rodzicami gratis. Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych, 4 osobowych apartamentach z dwiema sypialniami lub 6 osobowych apartamentach z 3 sypialniami. Warunkiem skorzystania z rabatu jest przyjazd minimum 2 osób.

30. Zofia Gajewska, Studio Fryzjerskie „SOFIJA” z siedzibą w Oławie, przy ul. Sportowej 2A.
Studio Fryzjerskie „SOFIJA”, box nr 8, Centrum Handlowe „Oława”, ul. Sportowa 2A.
 • 10% rabatu na usługi fryzjerskie

31. Przemysław Klawe, Sklep „Optyk Klawe”, ul. Krótka 1, 55-200 Oława
 • 15% rabatu na badanie wzroku
 • 15% zniżki na zakup okularów progresywnych, jednoogniskowych, słonecznych

32. Barbara Wiszniewska Firma Handlowo-Usługowa „ETO” z siedzibą w Oławie, przy Placu Zamkowym 22/5. Szkoła Językowa „ETO”, ul. Brzeska 19, 55-200 Oława
 • 10% zniżki na językowe kursy grupowe (grupa min. 4 osobowa)

33. Teresa Opara „Mała Lingua” z siedzibą w Oławie, przy ul. B. Chrobrego 110/1.
 • 15% zniżki na kursy językowe
Nauka języków obcych w szkołach:
 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 , ul. Żołnierzy AK 21
 2. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Rybacka 6a
 3. Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Broniewskiego 6
 4. Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. J. Iwaszkiewicza 11

34. Katarzyna Ostapska „POWER FITNESS” z siedzibą w Oławie, przy ulicy I. Paderewskiego 6a.
 • 10% zniżki na trening siłowy, personalny, fitness, cross oraz dwuboju olimpijskiego
 • 10% rabatu na aranżację urodzin na sportowo dla dzieci

35. Bartłomiej Karpiński Studio Kosmetyczne „MANILA” w Oławie, przy ulicy Kościelnej 4B.
 • 5% rabatu na zabiegi pielęgnacji twarzy
 • 5% zniżki na pedicure oraz stylizację paznokci

36. ALFA TOUR Marek i Agnieszka Budny Spółka Jawna, ul Sczanieckiej 10/1a, 60-216 Poznań,

Oferta obejmuje promocje i rabaty na pobyt w ośrodkach wypoczynkowych:
 • Ośrodku Wczasowo – Sanatoryjnym Willa Alfa, ul. Słoneczna 12 a, 57-350 Kudowa Zdrój
 • Ośrodku Wczasowym Alfa, ul. Szczecińska 2, 72-344 Rewal
Pełny zakres preferowanych zniżek i ulg w powyższych ośrodkach wypoczynkowych tutaj. Oferta będzie aktualizowana w listopadzie co roku.

37. Przedsiębiorstwo Handlowe „WID” Spółka z o. o. Tadeusz Dawidowicz, Zdzisław Wąsowicz. Sklep z artykułami sanitarnymi i hurtownia elektryczna „WID” Sp. z o.o. w Oławie przy pl. marsz. J. Piłsudskiego 8 oferują:
 • 5% zniżki na wszystkie towary nieprzecenione i nie objęte promocją
Rabat liczony jest od ceny brutto zakupionego produktu.

38. Paweł Bogusz „Rodzina EKO” z siedzibą w Oławie, przy ulicy F. Chopina 5/3 oferuje:
 • 10% zniżki na chusty i nosidła dla dzieci
 • 7% rabatu na pieluszki wielorazowe
 • 5% zniżki na wszystkie pozostałe produkty
 
Przy zakupach na odległość klient zobowiązany jest przesłać skan Oławskiej Karty Dużej Rodziny.

39. Katarzyna Walaszek – Chorążyczewska, Gabinet Endokrynologiczno – Internistyczny, Pl. Zamkowy 24B/1U, 55-200 Oława oferuje:
 • 10% upustu na każdą wizytę lekarską

40. Kancelaria Prawna Horoszkiewicz Sp. z .o.o. z siedzibą w Groblicach, przy ulicy Spacerowej 15, 55-010 Święta Katarzyna
Kancelaria Prawna Horoszkiewicz Sp. z o.o., Pl. Zamkowy 24a/5, 55-200 Oława
 • 15% rabatu na wszystkie usługi prawnicze

41. Jarosław Litwin Kancelaria Radcy Prawnego w Oławie, ul. B. Chrobrego 20H.
 • 15% rabatu na wszystkie usługi prawne
https://kancelaria-litwin.pl/
https://kancelaria-litwin.pl/oddzial-wroclaw/ tel. kom.: 665-818-910,  608-302-251

42. „SZNAJDER” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy Alei Lipowej 6/12
 • 20 % rabatu na cały asortyment w placówkach w Oławie:
 1. Kawiarni Kinowej, przy ulicy Młyńskiej 3
 2. Lodziarni i Kawiarni „SZNAJDER”, przy ulicy Młyńskiej 40A

43. Małgorzata Matyja Biznes Mix
Szklarnia Bistro Chocolat, ul. Rynek 1b, 55-200 Oława oferuje:
 • 10% zniżki na całe menu

44. Dominika Tatarczyk ADAKA, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Północnej 15/19
Sklep internetowy ze zdrową i ekologiczną żywnością https://marketbio.pl z Wrocławia (oprócz wysyłki możliwy także odbiór osobisty po złożeniu zamówienia przez stronę)
 • 13% rabatu na cały asortyment sklepu https://marketbio.pl (m. in.: zdrowa żywność, suplementy diety, naturalne kosmetyki, żywność dla dzieci, naturalne nawozy, olejki eteryczne, ekologiczne środki czystości, yerba mate)
Rabat nie łączy się z innymi rabatami ani promocjami.
Szczegóły i dane kontaktowe znajdują się na stronie:https://marketbio.pl/webpage/kdr-karta-duzej-rodziny-sklep-ze-zdrowa-zywnoscia-ekologiczny-suplementy-kosmetyki.html
 

Partnerzy

Jak zostać partnerem?
Wystarczy wypełnić deklarację i określić w niej promocje proponowane dla posiadaczy Oławskiej Karty Dużej Rodziny. Można też skontaktować się telefonicznie lub mailowo. Pracownik udzieli informacji na temat przystąpienia do partnerstwa, przygotuje porozumienie, które zostanie podpisane przez Burmistrza Miasta Oława i Partnera.
Dane kontaktowe: tel. 71 303 55 82, e-mail: wssp@um.olawa.pl. Deklarację należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miejskiego. Deklaracja do pobrania poniżej.


Partnerzy, którzy przystąpią do Programu mają prawo:
 • wykorzystywać logo programu Oławska Karta Dużej Rodziny w celach promocyjnych
 • umieszczenia informacji o honorowaniu „Oławskiej Karty Dużej Rodziny”, w widocznym miejscu swojej siedziby lub placówki, na swojej stronie internetowej i w materiałach informacyjnych
Poniżej w załączniku deklaracja partnera.

Załącznik - Deklaracja Partnera (.doc)