Narodowe Czytanie

Akcja Narodowego Czytania została zainicjowana w 2012 roku wspólną lekturą "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a w rok później przeczytano "Trylogię" Henryka Sienkiewicza. W tym roku lekturą 12. odsłony Narodowego Czytania będzie powieść Elizy Orzeszkowej pt.: "Nad Niemnem".