Czyste Powietrze

Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH + 2022-2029

Projekt grantowy „Cyberbezpieczny samorząd”

Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice

„Zielony Zakątek” – Żłobek miejski szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Oławy

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim

Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego – projekt grantowy

Super Start – uruchomienie nowych miejsc przedszkolnych w Oławie

E-Oława – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców miasta

Odprowadzenie wód opadowych z części osiedla Nowy Otok Wschód w Oławie do rzeki Oławy

Rewitalizacja centrum Oławy – etap I tj. przebudowa nawierzchni śródmieścia wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz elementami małej architektury dla zapewnienia zrównoważonej mobilności miejskiej

Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego

Aktywnie z biegiem rzeki – stworzenie sieci szlaków, dróg i ścieżek rowerowych w ramach Odrzańskiej Drogi Rowerowej na terenie miasta Oława oraz gminy Oława

Budowa parkingu w systemie „Parkuj i Jedź (P&R oraz B&R) w Oławie

Modernizacja energetyczna budynku Gimnazjum nr 1 w Oławie

Wyposażenie pracowni szkół podstawowych i gimnazjów w Oławie

Modernizacja energetyczna budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 w Oławie

Przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Oławie wraz z jego wyposażeniem

Modernizacja SP nr 2 i SP nr 5

Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Oława

Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w ramach projektu: „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Oława”

Projekt Zdalna Szkoła

Projekt Zdalna Szkoła +