Budowa oświetlenia boiska sportowego przy ul. Sportowej w Oławie

Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2018
Opis projektu:
Beneficjent: Gmina Miasto Oława
Całkowita wartość zadania: 190 650,00 zł
Dofinansowanie: 43 000,00 zł
Źródło dofinansowania: Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach otwartego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2018”
Okres realizacji: 2018

Opis projektu:

Zasadniczym celem projektu jest poprawa dostępności bazy sportowo - rekreacyjnej w mieście, która umożliwi realizację działań w obszarze upowszechnienia sportu, aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia mieszkańców miasta. Projekt przewiduje budowę oświetlenia boiska sportowego treningowego na stadionie miejskim w Oławie przy ul. Sportowej w Oławie.
Logotypy partnerów: