• Home
 • Wykaz dróg i ich zarządców na terenie miasta

Wykaz dróg i ich zarządców na terenie miasta


W Oławie występują cztery kategorie dróg: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i miejskie. Zarządcami tych dróg są odpowiednio: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Zarząd Dróg Powiatowych w Oławie oraz Zarząd Dróg Miejskich i Zieleni w Oławie.

Ponadto na spółdzielczych osiedlach (Chrobrego, Kasprowicza i Sobieskiego) występują drogi wewnętrzne zarządzane przez Lokatorsko–Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową ODRA w Oławie (ul. 1 Maja 22) oraz Powszechną Spółdzielnię Mieszkaniową w Oławie (ul. Lutosławskiego 8/1).

Poszczególni zarządcy dróg odpowiadają zarówno za ich stan techniczny, oznakowanie oraz utrzymanie porządku i czystości na swoich drogach. Jedynie Zarząd Dróg Miejskich i Zieleni w Oławie jest jednostką podległą Burmistrzowi Miasta Oławy, zaś pozostali zarządcy są jednostkami obcymi.

Uwagi dotyczące stanu nawierzchni można zgłaszać bezpośrednio właściwemu zarządcy drogi lub za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Oławie.

Wykaz ulic wchodzących w skład poszczególnych kategorii dróg

Droga krajowa w granicach administracyjnych miasta przebiega następującymi ulicami:
 • gen. Władysława Andersa
 • ks. Franciszka Kutrowskiego
 • 11 Listopada
 • 1 Maja na odcinku od ronda do wiaduktu
 • Opolska
Zarządcą tej drogi jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śl. 186, 53-139 Wrocław, tel. 71 33 47 300.

Droga wojewódzka w granicach administracyjnych miasta przebiega następującymi ulicami:
 • Oleśnicka
 • Bolesława Chrobrego
 • 3 Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Bolesława Chrobrego do skrzyżowania z ul. ks. Franciszka Kutrowskiego i ul. gen. Władysława Andersa
 • Strzelna
 • Wiejska
 • Nowy Otok
Zarządcą tych dróg jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, tel. 71 39 17 100.

Drogi powiatowe w granicach administracyjnych miasta przebiegają następującymi ulicami:
 • Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 • Władysława Broniewskiego
 • Jana Dzierżonia
 • ks. Prałata Jana Janowskiego
 • Jana Kilińskiego
 • Lipowa
 • 1 Maja od skrzyżowania z ulicami Św. Rocha i Brzeską do ronda
 • 3 Maja od skrzyżowania z ul. Bolesława Chrobrego do ul. Ofiar Katynia
 • Młyńska
 • Nowy Górnik od skrzyżowania z ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. ks. Franciszka Kutrowskiego
 • Ofiar Katynia
 • Portowa
 • Różana od skrzyżowania z ul. Spacerową do ul. gen. Władysława Sikorskiego
 • Rybacka na odcinku od ulicy Zwierzynieckiej do ul. Bolesława Chrobrego
 • Siedlecka
 • gen. Władysława Sikorskiego
 • Spacerowa
 • Zaciszna
 • Zielna
 • Zwierzyniec Duży
 • Zwierzyniecka
 • Żołnierza Polskiego
 • pl. Zamkowy
Zarządcą tych dróg jest Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie, pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława tel. 71 30 33 019.

WYKAZ DRÓG MIEJSKICH
Zarządcą tych dróg jest Zarząd Dróg Miejskich i Zieleni w Oławie, ul. 3 Maja 30, tel. 71 313 25 84.