Pakiet Mieszkańca

Pakiet Mieszkańca to podstawowy pakiet dzięki któremu możesz korzystać m.in. ze zniżek, darmowych wejść i innych ofert Partnerów Oławskiej Karty Mieszkańca.


Więcej

Pakiet Oławska Karta Dużej Rodziny

Pakiet Oławska Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom, zamieszkującym w Oławie z przynajmniej trójką dzieci niezależnie od dochodu.


Więcej

Pakiet Oławska Karta Seniora

Pakiet Oławska Karta Seniora przysługuje osobie zamieszkałej na terenie Gminy Miasto Oława, w wieku 65 lat i więcej oraz posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych.


Więcej