• Home
  • Oława - pliki do pobrania
Image

Oława - pliki do pobrania

§ 4
  1. Herbem Gminy jest srebrny (biały) kogut zwrócony w lewo na czerwonym polu tarczy, zobrazowany w załączniku nr 2 a do Statutu.
    1a. Świętem Gminy jest „Dzień Koguta” – obchodzony w czerwcu każdego roku.
  2. Flaga Gminy jest w kolorze biało- czerwonym o kształcie zobrazowanym w załączniku nr 2 b do Statutu.
  3. Herb i flaga Gminy są znakami prawnie chronionymi. Rozpowszechnianie herbu i flagi Gminy w celach komercyjnych wymaga zgody Rady, a w innych celach zgody Burmistrza.
  4. W sprawach własnych i zleconych Gmina używa pieczęci urzędowych, których wzór przedstawia załącznik nr 2 c do Statutu.

W załącznikach zamieszczamy materiały graficzne do pobrania.
 
Pliki do pobrania