Przedsiębiorco! Skorzystaj z nowej formuły bezpłatnego Testu Dojrzałości Cyfrowej

Test Dojrzałości Cyfrowej to narzędzie opracowane wspólnie przez Polski Fundusz Rozwoju oraz Fundację Digital Poland, mające na celu wsparcie firm w transformacji cyfrowej. Test umożliwia poznanie mocnych i słabych stron firmy oraz zwiększenie świadomości dotyczącej czynników wpływających na jej cyfryzację.

"Profesjonalne kadry GOZ" - zaproszenie na spotkanie 20.06.2024Zaproszenie na szkolenia przedsiębiorcówInformacja dla przedsiębiorcówAkademia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ)

Krajowa Izba Gospodarcza i Partner – Instytut ADN sp. z o.o. sp. k. zapraszają do udziału w projekcie Akademia GOZ, który jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.


 


Ważna informacja dotycząca przedsiębiorców wykonujących przewóz osób taksówką

Od 17 września 2023r., zgodnie z art.14 ustawy z dnia 26 maja 2023r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, na przedsiębiorców posiadających licencję na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką został nałożony obowiązek przedstawienia aktualnych dokumentów:


Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje.
Baza pozwala w prosty i szybki sposób znaleźć usługi rozwojowe, odpowiadające na potrzeby użytkowników.
Link do Bazy Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
Instrukcja  użytkownika BUR:
https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/images/BUR_serwis_info/Instrukcja_uzytkownika_BUR_v20.pdf

Baza zastąpiła dotychczasową wyszukiwarkę usług szkoleniowych - „Inwestycja w Kadry”.
Administratorem Bazy jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.


Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm


Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt pt.: „Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm”,  w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.
W ramach projektu Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dofinansowanie do usług rozwojowych (szkolenia), które znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.
Link do Bazy Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
Maksymalna wartość umowy refundacji dla jednego przedsiębiorcy wynosić będzie:
 • 25 000,00 zł dla mikro przedsiębiorcy,
 • 45 000,00 zł dla małego przedsiębiorcy,
 • 65 000,00 zł dla średniego przedsiębiorcy,
 • 100 000,00 zł dla dużego przedsiębiorcy.
Podstawowa wartość dofinansowania usług rozwojowych (np. usługi doradczej lub szkoleniowej) może wynieść nie mniej niż 50%, przy czym istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 60% lub 70%.
Pierwszy nabór formularzy planowany jest na I kwartał 2024 r.
Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2028 roku.
Szczegółowe informacje o projekcie  znajdują się pod linkiem:
https://www.warr.pl/projekty/
 


WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 31 stycznia 2024r. upływa nieprzekraczalny termin:
- złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2023 roku,
- dokonania wpłaty całości lub pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2024.
Aktualny druk oświadczenia TUTAJ.
Wpłaty można dokonać:
• w kasie Urzędu Miejskiego lub
• przelewem na konto Urzędu Miejskiego: Bank Spółdzielczy w Oławie,

  nr rachunku: 51 9585 0007 2004 0016 7716 0008.
 

Ważne dla przedsiębiorców

30 września mija termin dokonania opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży i do tego dnia należy dokonać wpłaty:
- w kasie Urzędu Miejskiego,
- lub przelewem na konto Urzędu, nr rachunku: 51 9585 0007 2004 0016 7716 0008.


Nabór do programu "Obniżone ceny energii dla sektora MŚP oraz Dużego Przedsiębiorcy na lata 2024-2026"

Zarząd Karkonoskiej Izby Gospodarczej zaprasza firmy zarejestrowane lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego do złożenia wniosku o przystąpienie do VI naboru programu "Obniżone ceny energii dla sektora MŚP oraz Dużego Przedsiębiorcy na lata 2024-2026".


Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji – oferta dla przedsiębiorców

Celem działania Akademii Menedżera MMŚP jest dofinansowanie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców (MMŚP) w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie transformacji cyfrowej.


Sukcesja w firmach rodzinnych - oferta dla przedsiębiorców

Projekt skierowany jest do firm rodzinnych rozumianych zgodnie z poniższą definicją:
 • przedsiębiorstwa prowadzone w oparciu o osobistą pracę co najmniej dwóch członków rodziny, gdzie co najmniej 1 z nich ma istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • przedsiębiorstwa, w których członkowie rodziny posiadają łącznie udziały większościowe.


Pomysł na własny biznes. Otwórz placówkę pocztową!

Poczta Polska S.A. zaprasza osoby zainteresowane do współpracy w ramach prowadzenia Agencji Pocztowej.

Od kandydatów wymaga się :
 • zarejestrowania działalności gospodarczej,
 • posiadania lokalu (własnego lub wynajętego),
 • zapewnienia podstawowego wyposażenia (m.in. biurka, komputera,drukarki, czytnika kodów kreskowych).


Transformacja, cyfryzacja, innowacje i zrównoważony rozwój w firmie - cykl bezpłatnych wideokonferencji

„Idea Rozwoju Twojego Biznesu” to cykl 10 wideokonferencji online, organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
Spotkania dotyczą nowych rozwiązań i regulacji prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.


Pożyczka Rozwojowa dla MŚP

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że można składać wnioski o Pożyczkę Rozwojową dla MŚP z województwa dolnośląskiego.

Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie przedsięwzięć na terenie województwa dolnośląskiego, gdzie celem inwestycji będzie zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach lub realizacja przedsięwzięć rozwojowych i inwestycji przedsiębiorstw, przyczyniających się do zwiększenia ich konkurencyjności m.in. poprzez inwestycje związane z:
 • Wprowadzeniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
 • Rozwojem/rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
 • Inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.


Ulgi dla przedsiębiorców związane z gospodarowaniem odpadów

Przedsiębiorcy, którzy ograniczyli, zawiesili lub czasowo zamknęli działalność gospodarczą, mają możliwość:
 
 1. Zawieszenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. W tym celu powinni złożyć korektę deklaracji tzw. deklarację zero w biurze Związku Międzygminnego Ślęza-Oława, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Na czas zawieszenia, odpady nie będą odbierane.
 2. Obniżenia opłaty - w przypadku wytwarzania mniejszej ilości odpadów, przedsiębiorca powinien złożyć w biurze Związku Międzygminnego Ślęza-Oława korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem aktualnej sytuacji, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.


Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców - Urząd Skarbowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organ podatkowy ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny może:
 • odroczyć termin zapłaty należności podatkowych,
 • rozłożyć na raty należności podatkowe,
 • umorzyć zaległości podatkowej.


Bezpłatne kursy online

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje szeroki wachlarz bezpłatnych kursów online w dziedzinach takich jak: finanse, prawo, zarządzanie, marketing i kompetencje osobiste.

Oferta szkoleniowa Akademii PARP nie jest skierowana tylko do przedsiębiorców lub osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Kursy są przeznaczone również dla tych, którzy chcą założyć własną firmę, pragną zwiększyć swoją wartość na rynku pracy lub podnieść kompetencje swoich pracowników.


#zostanwpolsce

Warszawska Izba Gospodarcza stworzyła projekt mający na celu wsparcie rodzimych przedsiębiorców z sektorów dotkniętych skutkami pandemii.


Statystyka turystyczna

Główny Urząd Statystyczny informuje osoby/podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych o wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy o statystyce publicznej oraz o terminowe przekazywanie wymaganych danych.

Dzięki udziałowi w badaniach statystycznych możliwe będzie pozyskanie wielu ważnych informacji dla analizy rynku turystycznego, służących do działań wspierających rozwój sektora turystycznego.


Dolnośląski Fundusz Gospodarczy - wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. pomaga mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z regionu województwa dolnośląskiego w uzyskaniu funduszy na inwestycje poprzez:
 • poręczenia kredytów,
 • poręczenia leasingów
 • poręczenia wadialne,
 • gwarancje należytego wykonania umowy i gwarancje usunięcia wad i usterek,
 • poręczenia faktoringu.