• Home
  • Jak założyć

Jak założyć

Każdy kto:

1) jest zameldowany na terenie Miasta,

2) lub zamieszkuje na terenie Miasta i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Oławie, ze wskazaniem Miasta jako swojego miejsca zamieszkania bez względu na to czy ta osoba osiąga dochód.

oraz dzieci tych osób w wieku:

1) do ukończenia 18 roku życia,

2) do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje,

3) bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką Rodzica.

Może założyć konto w aplikacji https://miasto.olawa.pl/pobierzAplikacje.qbpage jak i na stronie https://miasto.olawa.pl/n-rejestracja.qbpage

Aby przyspieszyć proces zakładania konta i wnioskowania o pakiet mieszkańca zachęcamy do skorzystania z funkcji zalogowania przez Węzeł Krajowy login.gov.pl (przy użyciu dostępnych tam metod logowania np. profil zaufany, e-dowód).

Po zalogowaniu przez login.gov.pl dane osobowe zostaną uzupełnione i automatycznie zweryfikowane.

Jeśli wolisz skorzystać z formularza tradycyjnego musisz uzupełnić dane i przy wnioskowaniu o pakiet mieszkańca przesłać wymagane dokumenty.

Na etapie rejestracji możesz też dodać konta swoich domowników i uzupełnić ich dane.

Po założeniu konta/kont możesz zawnioskować o pakiety:

- Tymczasowy Pakiet Mieszkańca jest dostępny jeśli spełniasz określone cechy i możesz z niego korzystać przez 7 dni (bez przesyłania żadnych dokumentów) do czasu, aż zawnioskujesz o pakiet mieszkańca, dostarczysz wymagane dokumenty i zostaną one zweryfikowane.

- Pakiet Mieszkańca jest dostępny i możesz z niego skorzystać bez dodatkowych dokumentów i weryfikacji jeśli zalogujesz się przez login.gov.pl i jesteś zameldowany w Oławie. Jeśli nie spełniasz któregoś z tych kryteriów będziesz musiał przedstawić odpowiednie dokumenty.

Przy wnioskowaniu o pierwszy pakiet musisz przesłać zdjęcie (możesz je zrobić bezpośrednio z aplikacji w telefonie lub na kamerą internetową podłączoną do komputera).

Jeśli zakładałeś konto na stronie pobierz aplikację https://miasto.olawa.pl/pobierzAplikacje.qbpage i zaloguj się do niej, aby korzystać z karty.