• Home
  • Załóż konto

1Zanim założysz konto

Sprawdź wymagania oraz dokumenty jakie należy przedstawić aby otrzymać pakiet mieszkańca. Jeśli spełniasz wymogi programu, zaznacz twierdząco co najmniej jedną z poniższych odpowiedzi, przejdź dalej i "załóż konto"

  • Mieszkam na terenie gminy Miasto Oława i rozliczam podatek dochodowy od osób fizycznych w Oławie
    Do weryfikacji konieczne będzie dołączenie:
    • pierwszej strony rozliczenia podatkowego za ubiegły rok lub skan pierwszej strony ostatniego rozliczenia w przypadku składania wniosku od stycznia do kwietnia bieżącego roku wraz z potwierdzeniem złożenia rozliczenia lub zaświadczenie z PUP w Oławie o przyznaniu statusu osobny bezrobotnej ze wskazaniem Miasta jako miejsca pobytu tymczasowego lub decyzji z MOPS o przyznaniu zasiłku, ze wskazaniem Miasta jako miejsca pobytu świadczeniobiorcy lub deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Jestem zameldowany na terenie gminy Miasto Oława.
    Uprawnienie zostanie zweryfikowane automatycznie. W przypadku niepowodzenia skontaktuj się z Punktem Obsługi Oławskiej Karty Mieszkańca.