Rewitalizacja obszaru śródmieścia miasta Oława poprzez przebudowę nawierzchni wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz elementami małej architektury

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
Opis projektu:
Miasto Oława realizuje zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych pn. „Rewitalizacja obszaru śródmieścia miasta Oława poprzez przebudowę nawierzchni wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz elementami małej architektury”.

Całkowita wartość zadania: 7 490 364,38 PLN
Wartość dofinansowania: 3 977 383,49 PLN


W ramach planowanej inwestycji przewidziane zostały prace związane z przebudową nawierzchni oraz wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej w zakresie następujących obszarów: ul. Brzeska, ul. Kościuszki, ul. Browarniana, pl. Starozamkowy i część ul. Kopernika, pl. św. M.M. Kolbe i tereny bezpośrednio przyległe, w tym m.in. część ul. Kościelnej. Działania przewidywane w ramach realizacji inwestycji to:
  1. Wykonanie prac budowlanych, w tym m.in. drogi, chodniki, miejsca postojowe,
  2. Wykonanie robót elektrycznych oraz oświetlenia,
  3. Budowa kanalizacji deszczowej,
  4. Obiekty małej architektury takie jak ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.
  5. Zagospodarowanie zieleni, w tym m.in. nasadzenia drzew, krzewów, żywopłotów,traw rabatowych i trawników oraz usunięcie niektórych drzew i krzewów.
Zdjęcia z realizacji: