• Home
  • Fundusze zewnętrzne
  • Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024

Monitorowanie przestrzeni publicznej w Oławie pod hasłem przewodnim Wjazd do naszego miasta pozostanie niezapomniany

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024
Opis projektu:
Nazwa zadania: „Monitorowanie przestrzeni publicznej w Oławie pod hasłem przewodnim "Wjazd do naszego miasta pozostanie niezapomniany".
Nazwa Funduszu/Programu: Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022 -2024.

Wartość dofinansowania: 64 074,00 zł
Wartość całkowita zadania: 130 072,57 zł


Krótki opis zadania:

W ramach realizacji zadania rozbudowano system monitoringu wizyjnego poprzez zakup systemu monitorowania przestrzeni publicznej z wykorzystaniem kamer LPR służących do identyfikacji pojazdów po numerach rejestracyjnych, kolorze i marce pojazdów. Zakupiono 10 kamer LPR wraz z osprzętem do monitoringu miejskiego. Realizacja projektu ma na celu poprawę bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez rozbudowę istniejącego w mieście systemu monitoringu o system kamer LPR. Tym samym przedsięwzięcie jest spójne z przyjętym w programie celem szczegółowym głównym nr 1 „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa”. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących celów, w tym m.in.: zwiększeniu ilości elektronicznych systemów monitorujących oraz poprawie jakości bazy infrastrukturalnej Straży Miejskiej w Oławie, działającej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Zdjęcia z realizacji: