Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej 111310 D ul. Warszawska w Oławie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Opis projektu:
Nazwa zadania: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej 111310 D ul. Warszawska w Oławie”
Nazwa Funduszu/Programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Wartość dofinansowania: 151 407,20 zł
Całkowita wartość zadania: 194 407,65 zł


Krótki opis zadania:

Realizacja zadnia polega na przebudowie przejścia dla pieszych przy ul. Warszawskiej. Zakres obejmuje: częściową wymianę nawierzchni chodników po obu stronach jezdni, wykonanie pionowego i poziomego oznakowania przejścia, wykonanie fakturowego oznaczenia nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku, wymianę bariery ochronnej przy wyjściu z Gminnej Szkoły Podstawowej.
Zdjęcia z realizacji: