Image

Raport o stanie Gminy Miasto Oława za 2023 rok

W Biuletynie Informacji Publicznej został opublikowany "Raport o stanie Gminy Miasto Oława za 2023 rok". W debacie nad raportem podczas sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 27 czerwca 2024 r. w Sali Rajców, mają prawo uczestniczyć mieszkańcy Oławy. Zasady udziału w debacie oraz raport do pobrania dostępne TUTAJ