Image

Nowelizacja ustawy pomocowej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. 
Zgodnie z przyjętą nowelizacją ustawy, z dniem 30 czerwca br. zakończy się wsparcie polegające na zapewnieniu świadczenia pieniężnego osobom, które na własny koszt udzielały zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
w lokalach prywatnych.
Wnioski o rekompensatę poniesionych do 30 czerwca 2024r. kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców,  będzie można składać do końca lipca  2024r.
Obywatele Ukrainy, którzy nadal będą wymagali wsparcia, mogą się zgłaszać do właściwego miejscowo wojewody, który udzieli im pomocy na zasadach określonych w art. 12 ustawy, wskazując wolne miejsce zbiorowego zakwaterowania.
Poniżej numery telefonów infolinii dedykowane dla osób poszukujących zakwaterowania:
https://www.gov.pl/web/mswia/nowelizacja-ustawy-pomocowej-z-podpisem-prezydenta