• Home
  • Statystyka turystyczna
Image

Statystyka turystyczna

Główny Urząd Statystyczny informuje osoby/podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych o wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy o statystyce publicznej oraz o terminowe przekazywanie wymaganych danych.

Dane można sporządzić na formularzu:
  • KT-1, który dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych,
  • KT-2, który dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

Sprawozdania można przekazywać:

Dzięki udziałowi w badaniach statystycznych możliwe będzie pozyskanie wielu ważnych informacji dla analizy rynku turystycznego, służących do działań wspierających rozwój sektora turystycznego.

Wyniki badań dostępne są pod adresem: https://bdl.stat.gov.pl/ w dziedzinie Turystyka