• Home
  • Fundusze zewnętrzne
  • Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – remont drogi dla pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 111387D – ul. Iwaszkiewicza w Oławie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – remont drogi dla pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 111387D – ul. Iwaszkiewicza w Oławie
Opis projektu:
Nazwa Funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 

Wartość dofinansowania: 532 159,10 zł 

Całkowita wartość zadania: 665 198,88 zł 

Krótki opis zadania: 
Realizacja zadania polega na remoncie drogi dla pieszych wzdłuż ul. J. Iwaszkiewicza w Oławie. Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawczo-rozbiórkowe,  nawierzchniowe, zakup i montaż wiat autobusowych (2 szt.) oraz wykonanie oznakowania. Termin zakończenia realizacji zadania – do 30.09.2024 r. 
Zdjęcia z realizacji: