Doposażenie i poprawa standardu funkcjonującej stołówki szkolnej (kuchni i jadalni) w Szkole Podstawowej nr 5 w Oławie

Opis projektu:


Nazwa zadania:
Doposażenie i poprawa standardu funkcjonującej stołówki szkolnej (kuchni i jadalni) w Szkole Podstawowej nr 5 w Oławie.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Nazwa Funduszu/Programu: Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wartość dofinansowania: 75 679,64 zł
Wartość całkowita zadania: 94 599,55 zł

Krótki opis zadania:
W ramach realizacji zadania w Szkole Podstawowej nr 5 doposażono i poprawiono standard funkcjonowania stołówki szkolnej (kuchni i jadalni). Zakupiono m.in. meble, urządzenia i sprzęt gastronomiczny, a także meble (stoły i krzesła) do jadali. Ponadto wykonano prace remontowo – adaptacyjne w kuchni.
Dzięki doposażeniu funkcjonującej w szkole kuchni i jadalni poprawiono funkcjonalność miejsca przeznaczonego do przygotowania posiłków, jak i miejsca do ich spożywania.
Celem modułu 3 ww. Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 7 lipca 2023 r.

 
Zdjęcia z realizacji: