Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH + 2022-2029

Opis projektu:


Nazwa zadania: Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH + 2022-2029


Zadanie pn. „Utworzenie 48 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim w Oławie przy ul. B. Chrobrego 106A”

Zadania realizowane w projekcie:

Nowoprojektowana część budynku, która będzie przeznaczona do świadczenia opieki łącznie nad 48 dziećmi wieku do lat 3, zostanie wybudowana jako dwukondygnacyjna, połączona funkcjonalnie z istniejącym budynkiem Żłobka  Miejskiego „Poranek” w Oławie.

Przewidziany zakres prac:
  • prace budowlane zewnętrzne (mury, dach, stolarka zewnętrzna itp.),
  • prace budowlane wewnętrzne (wyburzenia, postawienie ścian działowych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej itp.),
  • wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej/innej
  • prace wykończeniowe (podłogi, sufity, ściany, glazura, wyposażenie sanitarne, malowanie, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych itp.),
  • promocja i informacja o realizowanym zadaniu.

Grupy docelowe:  dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice; opiekunowie.

Cel projektu:  utworzenie nowych 48 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w celu zwiększenia dostępności miejsc opieki żłobkowej w Oławie.

Efekty, rezultaty projektu: utworzenie 48 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Oławie

Wartość zadania: 5 079 900,00 zł
Wartość dofinansowania z UE na utworzenie miejsc  z KPO -  1 721 376,00 zł
Wartość dofinansowania z UE na funkcjonowanie miejsc  z FERS - 1 444 608,00 zł


Okres realizacji zadania: od 16.05.2023 r. do 15.05.2026 r.

 
Zdjęcia z realizacji: