Posiłek w szkole i w domu

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Opis projektu:

Beneficjent: Gmina Miasto Oława

Całkowita wartość zadania: 46 320,81zł
Dofinansowanie: 24 994,81 zł

Źródło dofinansowania: budżet państwa
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków

Cel zadania:
W ramach realizacji zadania wykonano prace remontowo – adaptacyjne i doposażono istniejącą jadalnię w Szkole Podstawowej nr 4 w Oławie. Zakupiono m.in. meble, stoły, krzesła, sprzęt gastronomiczny, zastawę stołową, przybory kuchenne oraz inne akcesoria służące polepszeniu standardu funkcjonowania jadalni szkolnej.
Dzięki doposażeniu pomieszczenia jadalni stworzona została nowa, bezpieczna przestrzeń do spożywania posiłków podczas pobytu dzieci w szkole.

Celem modułu 3 ww. Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.
Zdjęcia z realizacji: