Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim

Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim
Opis projektu:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało Fundacji Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach dofinansowanie w ramach konkursu POWER.2.18 na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Gmina Miasto Oława jest uczestnikiem wyżej wymienionego projektu.

Celem głównym projektu jest włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia w 40 jednostkach samorządu terytorialnego na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego.

W latach 2020-2021 będą wspierać 40 jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie:
  1. Wdrażania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w urzędach jednostek samorządu terytorialnego oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania.
  2. Przeglądu procedur związanych z obsługą klienta w urzędach jednostek samorządu terytorialnego pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.
  3. Przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności w urzędach jednostek samorządu terytorialnego.

Dla każdej jednostki samorządowej biorącej udział w projekcie przewidziany jest mikrogrant w wysokości 12 000,00 złotych umożliwiający jej dokonanie drobnych dostosowań w ramach racjonalnych usprawnień.

Informacja o projekcie: Fundacja Eudajmonia
Zdjęcia z realizacji: