• Home
  • Fundusze zewnętrzne
  • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Projekt grantowy „Cyberbezpieczny samorząd”

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
Opis projektu:

8 kwietnia br. została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”, w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Projekt realizowany będzie w celu zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa, a także poprawy poziomu odporności systemów informatycznych. 

Cele te zostaną osiągnięte poprzez realizację działań w 3 obszarach tj. organizacyjnym, technicznym oraz kompetencyjnym. W ramach projektu zaplanowano m.in. opracowanie dokumentacji SZBI, zakup sprzętu, oprogramowania oraz organizację szkoleń. 

Wartość projektu:  855 000,00 PLN 
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich:  660 744,03 PLN
Budżet państwa: 125 856,01 PLN

#FunduszeUE     #FunduszeEuropejskie

 
Zdjęcia z realizacji: