• Home
  • Fundusze zewnętrzne
  • Doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach w roku 2021

Doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach w roku 2021

Doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach w roku 2021
Opis projektu:
Beneficjent: Gmina Miasto Oława

Dofinansowanie: 15 000,00 zł

Źródło dofinansowania: Budżet państwa -  rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej

Okres realizacji: 2021

W ramach zadania uzyskano dofinansowanie na doposażenie nowego pomieszczenia do nauki w Szkole Podstawowej nr 4 - gabinet logopedy szkolnego i pracowni do prowadzenia zajęć specjalistycznych: rewalidacja, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze.

Zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne przyczynią się do poprawy standardów funkcjonowania placówki oświatowej oraz efektywności i sprawności prowadzonych zajęć.