• Home
  • Fundusze zewnętrzne
  • Doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach w roku 2022

Doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach w roku 2022

Doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach w roku 2022
Opis projektu:
W ramach zadania uzyskano dofinansowanie na doposażenie dwóch nowych pomieszczeń do nauki w Szkole Podstawowej nr 8 – sala do zajęć rewalidacyjnych i sala do zajęć korekcyjno - kompensacyjnych. Zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne przyczynią się do poprawy standardów funkcjonowania placówki oświatowej oraz efektywności i sprawności prowadzonych zajęć.
Zdjęcia z realizacji:
Logotypy partnerów: