Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Opis projektu:
PROJEKT NR RPDS.03.04.01-02-0002/20
 
Tytuł: Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice
 
Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Działania nr Działania nr  3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania nr 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne 3.4 e samodzielne inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych  w Osi Priorytetowej nr 3 Gospodarka niskoemisyjna i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Jest to projekt partnerski, którego Liderem jest Gmina Wołów, natomiast partnerami są: Gmina Strzelin, Gmina Miasto Oława, Gmina Żmigród, Gmina Twardogóra, Gmina Środa Śląska, Gmina Prusice i Gmina Milicz.
Celem bezpośrednim realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie niskiej emisji dzięki poprawie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Środa Śląska, Gminie Milicz i Gminie Prusice.
W wyniku realizacji projektu zmodernizowanych zostanie 11081 szt. punktów świetlnych: w Gminie Wołów (2321 szt.), Gminie Twardogóra (2004 szt.), Gminie Strzelin (640 szt.), Gminie Miasto Oława (1077 szt.), Gminie Żmigród (1733 szt.), Gminie Środa Śląska (867 szt.), Gminie Prusice (459 szt.) i Gminie Milicz (1980 szt.)
Projekt przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego, głównie poprzez zmniejszenie emisji CO2 o 3001.43 ton równoważnika CO2/rok poprzez zaoszczędzenie energii elektrycznej o wartości 3939.16 MWh/rok.

Całkowita wartość projektu: 27 926 955,53 PLN

Dofinansowanie UE: 20 945 216,66 PLN

W na terenie Miasta Oława w ramach projektu:  1077 szt. opraw starego nieefektywnego oświetlenia sodowego zostanie wymienionych na nowoczesne energooszczędne oprawy ledowe, zostanie zainstalowany system zarządzania energią, który umożliwi inteligentnie zarządzanie mocą oprawy w określonych przedziałach czasowych.

Wartość oławskiej części projektu to 1 532 481,60 zł  przy 75% dofinansowaniu w wysokości 1 149 361,21 zł.
 
Zdjęcia z realizacji:
Logotypy partnerów: