• Home
  • Fundusze zewnętrzne
  • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 3, kierunek interwencji 3.2 – edycja na 2022 rok

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 3, kierunek interwencji 3.2 – edycja na 2022 rok

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 3, kierunek interwencji 3.2 – edycja na 2022 rok
Opis projektu:
Beneficjent: Gmina Miasto Oława

Całkowita wartość zadania: 45 000,00 zł

Dofinansowanie: 36 000,00 zł

Źródło dofinansowania: budżet państwa

- dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Gmina Miasto Oława otrzymała dofinansowanie na zakup książek będącymi nowościami wydawniczymi, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację zadań promujących czytelnictwo w 2022 roku

Cel zadania:

Celem zadania jest w głównej mierze uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek, w tym zakup nowości wydawniczych oraz wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych funkcjonujących na terenie miasta Oława. Ponadto w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa środki finansowe przeznaczono na zakup wyposażenia do bibliotek m.in. niezbędny nowoczesny sprzęt komputerowy, oprogramowanie, zakup pozostałych elementów wyposażenia wnętrz bibliotek (w szczególności regały, lady biblioteczne, biurka, sofy, fotele itp.) oraz organizację działań promujących czytelnictwo (wystawy, konkursy, zakup książek będących nagrodami dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo).  

Lista szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w 2022 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie, ul. Rybacka 6A, koszt całkowity 15 000,00 zł, kwota dofinansowania 12 000,00 zł
  • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Orląt Lwowskich w Oławie, ul. Lwowska 3, koszt całkowity  15 000,00 zł, kwota dofinansowania 12 000,00 zł
  • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Oławie, ul. Kamienna 8, koszt całkowity 15 000,00 zł, kwota dofinansowania 12 000,00 zł
 
Zdjęcia z realizacji:
Logotypy partnerów: