• Home
  • Fundusze zewnętrzne
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Opis projektu:
Gmina Miasto Oława otrzymała 100 000,00 zł w ramach unijnego projektu Cyfrowa Gmina

Projekt będzie realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 3026/1/2021 z dnia 25.02.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Celem projektu jest wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia i zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:
  • Diagnoza cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Oławie
  • Nabycie licencji oprogramowania niezbędnych do zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.
  • Edukację cyfrową dla pracowników Urzędu Miejskiego w Oławie w zakresie obsługi nabytego oprogramowania i licencji.

 
Zdjęcia z realizacji:
Logotypy partnerów: