Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Opis projektu:

W lipcu 2019 r. zakończono rzeczową realizację projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego” zrealizowanego przy wsparciu finansowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną. To wspólny projekt Gminy Oława - Lidera oraz Partnerów Projektu: miasta Oława, Gminy Jelcz-Laskowice, Gminy Domaniów, a także Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Tęcza w Oławie.
 

Projekt obejmował przebudowę i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie w celu utworzenia placówki pn. "Centrum Terapeutyczno- Rehabilitacyjne" składającej się z trzech jednostek: Zakładu Aktywizacji Zawodowej, Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego.

Zakres wykonanych prac dot. robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych (elektryczne, sanitarne), dostawy i montażu umeblowania, elementów wyposażenia wnętrz (z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych), w tym wyposażenia sanitarnego oraz podnośników dla niepełnosprawnych.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do usług związanych z procesem integracji społecznej oraz aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców obszaru miasta i powiatu oławskiego. Cel ten został osiągnięty m. in. poprzez realizację celów szczegółowych w tym: pomoc osobom z niepełnosprawnościami w procesie terapeutycznym, zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami, rehabilitację zawodową i społeczną, poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami, przygotowanie do życia w otwartym środowisku, pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości.

Dzięki realizacji projektu utworzono Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne, w ramach którego funkcjonują placówki wsparcia dziennego:

  • Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) - działalność WTZ ukierunkowana jest na wsparcie osób z niepełnosprawnościami w uzyskiwaniu kompetencji do samodzielnego funkcjonowania w przestrzeni społeczno - zawodowej oraz wejścia na rynek pracy.
  • Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) - jest miejscem zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, stanowiącym chroniony rynek pracy jako formę przejściową do zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W ramach ZAZ prowadzone są działania na rzecz rehabilitacji i aktywizacji społecznej niepełnosprawnych pracowników.
  • Ośrodek Terapeutyczno - Rehabilitacyjny – pełni on funkcję dziennego ośrodka pobytu dla osób z niepełnosprawnościami, zapewniając podopiecznym potrzebną pomoc terapeutyczno –rehabilitacyjną oraz aktywny sposób spędzenia czasu.
Zdjęcia z realizacji:
Logotypy partnerów: