• Home
  • Fundusze zewnętrzne
  • Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica”

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica”

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica”
Opis projektu:
Beneficjent: Gmina Miasto Oława
Całkowita wartość projektu: 17 500,00 PLN
Dofinansowanie: 14 000,00 PLN
Źródło dofinansowania: budżet państwa
Program: Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „AKTYWNA TABLICA”
Okres realizacji: 2020

Głównym celem programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli przez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii.

W ramach realizacji zadania doposażono w pomoce dydaktyczne Szkołę Podstawową nr 4 w Oławie. Wsparcie finansowe przeznaczono na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu oraz interaktywnych monitorów dotykowych. Efektem realizacji zadania jest zapewnienie uczniom dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, umożliwiających realizację programów nauczania z wykorzystaniem TIK. Doposażenie szkoły ww. pomoce przyczyni się do kształcenia i rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych.
Zdjęcia z realizacji: