Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – edycja 2019/2020

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3
Opis projektu:
Beneficjent: Gmina Miasto Oława
Całkowita wartość zadania: 105 000,00 zł
Dofinansowanie: 84 000,00 zł
Źródło dofinansowania: budżet państwa
- dotacja Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3
Okres realizacji: 2020 rok

Cel zadania:
Celem zadania jest uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek, w tym zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) oraz wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych funkcjonujących na terenie miasta Oława. Realizacja zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, będzie miała pozytywny wpływ na wzrost liczby wypożyczeń w bibliotekach oraz wzrost liczby uczniów korzystających z oferty bibliotek szkolnych.

Lista szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe na zakup książek w 2020 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:
  1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Oławie, ul. Żołnierzy Armii Krajowej 21, koszt całkowity 15 000,00 zł, kwota dofinansowania 12 000,00 zł,
  2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie, ul. Rybacka 6A, koszt całkowity 15 000,00 zł, kwota dofinansowania 12 000,00 zł,
  3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Orląt Lwowskich w Oławie, ul. Lwowska 3, koszt całkowity 15 000,00 zł, kwota dofinansowania 12 000,00 zł,
  4. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II w Oławie, ul. Broniewskiego 6, koszt całkowity 15 000,00 zł, kwota dofinansowania 12 000,00 zł,
  5. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Oławie, ul. Kamienna 8, koszt całkowity 15 000,00 zł, kwota dofinansowania 12 000,00 zł,
  6. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Polskich Olimpijczyków w Oławie, ul. Sportowa 6, koszt całkowity 15 000,00 zł, kwota dofinansowania 12 000,00 zł,
  7. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Szkoła Podstawowa nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie, ul. Iwaszkiewicza 11, koszt całkowity 15 000,00 zł, kwota dofinansowania 12 000,00 zł.