Zakup wyprawek szkolnych dla uczniów pochodzenia romskiego z Oławy w roku 2020

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 -2020