Przebudowa drogi gminnej - ul. Szmaragdowa w Oławie

Program Funduszu Dróg Samorządowych
Opis projektu:
W ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Szmaragdowa w Oławie”.

Beneficjent: Gmina Miasto Oława
Całkowita wartość projektu: 456 717 zł
Dofinansowanie: 228 358 zł
Źródło dofinansowania: Budżet państwa - Fundusz dróg Samorządowych
Okres realizacji: 2019

W efekcie realizacji inwestycji powstała droga o długości 949 mb o nawierzchni bitumicznej szerokość 5 m. Przebudowa drogi przyczyniła się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa komunikacyjnego terenu. Wpłynęła na usprawnienie systemu komunikacyjnego. Stanowi bowiem połączenie drogowe pomiędzy drogami wyższego rzędu tj. drogą powiatową nr 1567D (Oława - Zabardowice) oraz drogą wojewódzką nr 396 (ul. Nowy Otok).
Zdjęcia z realizacji: