Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Spacerową a ul. Kilińskiego

Program Funduszu Dróg Samorządowych
Opis projektu:
W ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy ulicą Spacerową a ul. Kilińskiego w Oławie”.

Beneficjent: Gmina Miasto Oława
Całkowita wartość projektu: 641 168 zł
Dofinansowanie: 320 584 zł
Źródło dofinansowania: Budżet państwa - Fundusz Dróg Samorządowych
Okres realizacji: 2019

W wyniku realizacji zadania przebudowana została droga o szerokości 6 m i długości 338 mb (0,338 km), w tym na długości 194 mb wykonana nawierzchnia z kostki betonowej, a na długości 144 mb nawierzchnia bitumiczna.
Docelowo przebudowa drogi stanowić będzie połączenie drogowe pomiędzy drogami wyższego rzędu tj. drogą powiatową nr 1584 D (ul. Spacerowa) biegnącą w kierunku drogi krajowej nr 94 (w odległości ok. 100 m) oraz drogą powiatową nr 1574 D (ul. Kilińskiego) biegnącą w kierunku drogi wojewódzkiej nr 396 w Oławie.

 
Zdjęcia z realizacji: