• Home
  • Fundusze zewnętrzne
  • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych

Budowa parkingu w systemie „Parkuj i Jedź (P&R oraz B&R) w Oławie

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych
Opis projektu:
We wrześniu 2018 r. zakończono rzeczową realizację projektu „Budowa parkingu w systemie „Parkuj i Jedź" (P&R oraz B&R) w Oławie” zrealizowanego przy wsparciu finansowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. Całkowita wartość projektu to ponad 3,1 mln zł, w tym ponad 2,6 mln zł (85%), to dotacja w ramach RPO WD 2014-2020.

Przedmiotem projektu była budowa na terenie miasta Oława zintegrowanego parkingu w formule „Parkuj i Jedź” (P&R i B&R) wraz z infrastrukturą drogową łączącą parking ze szlakami komunikacyjnymi dla zapewnienia łączności z publicznym transportem zbiorowym.

W ramach inwestycji wykonano:
  • 108 miejsc postojowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych,
  • przystanek autobusowy z peronem,
  • zadaszony parking dla rowerów B&R na 60 miejsc oraz 70 stanowisk rowerowych poza wiatą,
  • chodnik oraz dwukierunkową ścieżkę rowerową łączącą się z istniejącymi ciągami pieszo-rowerowymi w kierunku dworca kolejowego,
  • oświetlenie, kanalizację deszczową, monitoring wizyjny, małą architekturę oraz oznakowanie.

Głównym celem przedmiotowego projektu było ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowej strategii niskoemisyjnej, poprzez budowę zintegrowanego parkingu w formule "Parkuj i Jedź" (P&R oraz B&R) w Oławie wraz z infrastrukturą drogową, łączącą parking ze szlakami komunikacyjnymi.
Zdjęcia z realizacji:
Logotypy partnerów: