Zakup wyprawek szkolnych dla dzieci społeczności romskiej w roku 2018

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020
Opis projektu:
Beneficjent: Gmina Miasto Oława
Całkowita wartość projektu: 3 600 zł
Dofinansowanie: 3 240 zł
Źródło dofinansowania: Budżet państwa - dotacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Program: Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 -2020
Okres realizacji: 2018

Opis projektu:

W ramach realizacji przedmiotowego projektu zakupiono wyprawki szkolne dla 10 dzieci społeczności romskiej uczęszczających do szkół podstawowych na terenie miasta (podręczniki, artykuły szkolne oraz odzież i obuwie na zajęcia wychowania fizycznego). Celem realizacji zadania jest wyrównywanie szans edukacyjnych, niwelowanie różnic w dostępie do edukacji oraz poprawa poziomu nauczania dzieci społeczności romskich, poprzez zakup wyprawek szkolnych, które zapewnią poprawę efektywności nauki oraz pogłębią integrację z rówieśnikami poza społecznością romską.