Zagospodarowanie parku miejskiego w Oławie poprzez budowę przystani kajakowej oraz sceny plenerowej

Dolnośląski Fundusz Odrzański
Opis projektu:
Beneficjent: Gmina Miasto Oława
Całkowita wartość zadania: 577 608 zł
Dofinansowanie: 49 000 zł
Źródło dofinansowania: Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach otwartego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Odrzański”
Okres realizacji: 2018

Opis projektu:

Zasadniczym celem realizowanego projektu jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej, która przyczyni się do wzrostu inicjatyw i wydarzeń organizowanych przy stawie zlokalizowanym w Parku Miejskim. Projekt przewiduje budowę na terenie Parku Miejskiego w Oławie kompleksu składającego się z sceny plenerowej wraz z widownią oraz przystanią kajakową zlokalizowaną przy stawie.
Zdjęcia z realizacji:
Logotypy partnerów: