Zatrudnienie asystenta ds. społeczności romskiej

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020
Opis projektu:
Beneficjent: Gmina Miasto Oława
Całkowita wartość zadania: 5168,88 zł
Dofinansowanie: 4651,99 zł
Źródło dofinansowania: Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020
Okres realizacji: 2018

Opis projektu:

Realizacja zadania obejmuje zatrudnienie asystenta ds. społeczności romskiej, który zaangażowany zostanie w działania na rzecz poprawy efektywności w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzenia romskiego. Do zakresu jego obowiązków będzie należało m.in. współdziałanie i kontakt ze szkołą oraz rodzicami, budowanie wśród uczniów i rodziców pozytywnego wizerunku szkoły, działania na rzecz poprawy zaangażowania rodziców w życie szkoły, współpraca w obszarze zagospodarowania wolnego czasu dzieci. Zadanie realizowane będzie w okresie od kwietnia do grudnia 2018 r.