• Home
  • Fundusze zewnętrzne
  • Europejski Fundusz Rozwoju Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe

Przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Oławie wraz z jego wyposażeniem

Europejski Fundusz Rozwoju Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe
Opis projektu:
W marcu 2018 r. zakończono realizację projektu pn. „Przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Oławie wraz z jego wyposażeniem" zrealizowanego przy wsparciu finansowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe.

W sierpniu 2017 r. rozpoczęto realizację tego projektu, a jego zakres rzeczowy obejmował wewnętrzne pomieszczenia południowego skrzydła budynku. Kompleksowo zmodernizowana została sala widowiskowa z zapleczem dla artystów. Powstało nowe pomieszczenie wystawiennicze oraz studio nagrań, a także węzły sanitarne, szatnia dla widzów oraz pomieszczenie informacyjne przy wejściu. Ważnym elementem było połączenie sali widowiskowej ze studiem nagrań, dzięki czemu powstała możliwość rejestracji wydarzeń kulturalnych. W ramach projektu przewidziano również wyposażenie w nowoczesne systemy oświetleniowe i nagłaśniające, jak również inny sprzęt, w tym m.in.: systemy wystawiennicze, lustra, krzesła, kiosk multimedialny, telebim zewnętrzny. Całkowita wartość projektu to ponad 3,4 mln zł, w tym blisko 1,7 mln zł, to dotacja w ramach RPO WD 2014-2020.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych regionu poprzez poprawę stanu infrastruktury kultury i wzbogacenie wyposażenia, co stanowi potencjał do poszerzenia istniejącej oferty kulturalnej.

Dzięki realizacji projektu instytucja kultury objęta została wsparciem i udostępniona dla szerszego grona odbiorców, w tym również dla osób niepełnosprawnych. W projekcie przewidziano rozwiązania umożliwiające poruszanie się po obiekcie osobom z niepełnosprawnościami fizycznymi dzięki wbudowaniu platform pionowych, jak również umożliwiono skorzystanie z oferty osobom niewidomym i słabowidzącym dzięki wyposażeniu w system audiodeskrypcji.

Dzięki realizacji projektu stworzone zostały warunki do rozwoju twórczości artystycznej i talentów. Ponadto projekt wpłynie na szerszy udział społeczności w kulturze dzięki możliwości realizacji różnorodnej oferty kulturalnej. Tym samym jego pozytywne oddziaływanie odnosić się będzie nie tylko do mieszkańców miasta ale całego powiatu, jak i turystów odwiedzających nasz region.

 
Zdjęcia z realizacji:
Logotypy partnerów: