Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Oławie

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
Opis projektu:
Miasto Oława realizuje zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Oławie".

Całkowita wartość zadania: 9 770 936,69 zł
Wartość dofinansowania: 4 000 000 zł


Działania przewidywane w ramach realizacji inwestycji to:
 
  1. Budowa boisk sportowych: do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej oraz wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej (do gry w piłkę siatkową, ręczną, koszykówkę), a także montaż sprzętu sportowego,
  2. Budowa obiektów lekkoatletycznych tj. bieżni lekkoatletycznej, bieżni prostej oraz skoczni do skoku w dal,
  3. Budowa budynku szatni wraz z widownią (roboty budowlano - montażowe, instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji, elektryczne, wykończeniowe itp.),
  4. Budowa placu zabaw,
  5. Budowa ogrodzenia i oświetlenie terenu,
  6. Zagospodarowanie terenu (chodniki, opaski, elementy małej architektury itp.)
  7. Budowa niezbędnych instalacji zewnętrznych, w tym m.in.: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, oświetlenia terenu, wewnętrznej linii zasilania elektroenergetycznego (WLZ).

 
Zdjęcia z realizacji: