Utworzenie ośrodka edukacji historycznej w ramach przebudowy części budynku ratusza w Oławie dla zwiększenia potencjału infrastruktury kulturalnej

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
Opis projektu:
Miasto Oława realizuje zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych pn. „Utworzenie ośrodka edukacji historycznej w ramach przebudowy części budynku ratusza w Oławie dla zwiększenia potencjału infrastruktury kulturalnej”.

Całkowita wartość zadania: 7 896 600,00 PLN
Wartość dofinansowania: 7 019 287,74 PLN


Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnic i częściowo parteru budynku zabytkowego ratusza w Oławie z przeznaczeniem na ośrodek edukacji historycznej. Działania przewidywane w ramach realizacji inwestycji to:
  1. Stworzenie nowego układu funkcjonalnego pomieszczeń. W piwnicach powstanie zespół sal wystawowych, w których eksponowane będą zgromadzone artefakty oławskie, plansze graficzne, modele, różnorodne stanowiska interaktywne oraz prezentowane będą spektakle filmowe. Powstanie również sala wielofunkcyjna (koncertowo widowiskowo-ekspozycyjna) wraz z zapleczem. Sala wyposażona będzie w widownię na ok. 100 miejsc oraz mobilną scenę chowaną w podłodze, co umożliwi szybką przemianę w salę ekspozycyjną. Nowy układ obejmować będzie również m.in.: utworzenie strefy wejściowej z sanitariatami, szatnią, platformą dla osób z niepełnosprawnościami (skomunikowanie parteru z piwnicą), utworzenie kawiarenki literackiej z zapleczem, pomieszczenia magazynowe i komunikacyjne.
  2. Wykonanie prac budowlanych, w tym m.in. roboty budowlane, roboty w zakresie instalacji elektrycznych, wodnych, sanitarnych, c.o. oraz wentylacji itp.
  3. Wyposażenie pomieszczeń w m.in.: gabloty, meble, makiety, zabudowy scenograficzne, eksponaty, sprzęt audio-video oraz oświetlenie.
Zdjęcia z realizacji: