Doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (kuchni i jadalni) w Szkole Podstawowej nr 1, 2 i 8 w Oławie oraz pomieszczenia przeznaczonego do spożywania posiłków (jadalni) w Szkole Podstawowej nr 3 w Oławie

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Opis projektu:
Nazwa zadania: Doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (kuchni i jadalni) w Szkole Podstawowej nr 1, 2 i 8 w Oławie oraz pomieszczenia przeznaczonego do spożywania posiłków (jadalni) w Szkole Podstawowej nr 3 w Oławie.
Nazwa Funduszu/Programu: Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wartość dofinansowania: 262 322,90 zł
Wartość całkowita zadania: 346 653,63 zł


Krótki opis zadania:

Lista szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w 2022 r. w ramach ww. Programu to:
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Oławie,
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie,
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich w Oławie,
  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Generała Karola Rolow Miałowskiego w Oławie.

W ramach realizacji zadania w Szkołach Podstawowych nr 1, 2 i 8 doposażono i poprawiono standard funkcjonowania stołówek szkolnych (kuchni i jadalni). Zakupiono m.in. meble, sprzęt i urządzenia gastronomiczne do kuchni, a także meble (stoły i krzesła) do jadali. W odniesieniu do Szkoły Podstawowej nr 3 wykonano prace remontowo – adaptacyjne oraz doposażono funkcjonującą w szkole jadalnię. Zakupiono meble, urządzenia, zastawą stołową, przybory i inne akcesoria kuchenne. Dzięki doposażeniu funkcjonujących ww. szkołach kuchni i jadalni poprawiono funkcjonalność miejsc przeznaczonych do przygotowania posiłków, jak i miejsc do ich spożywania. Celem modułu 3 ww. Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.
Zdjęcia z realizacji: