Utworzenie pracowni chemicznych w szkołach podstawowych miasta Oława

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Opis projektu:
Nazwa zadania: Utworzenie pracowni chemicznych w szkołach podstawowych miasta Oława
Nazwa Funduszu/Programu: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Wartość dofinansowania: 200 000 zł
Wartość całkowita zadania: 590 500 zł


Krótki opis zadania:

W ramach realizacji zadania utworzono pracownie chemiczne w Szkole Podstawowej nr 1, 2, 4, 5 i 8 w Oławie. Zmodernizowano sale lekcyjne z przeznaczeniem na pracownie oraz doposażono je w meble oraz sprzęt laboratoryjny. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy jakości warunków nauczania szkół podstawowych, poprzez rozwój infrastruktury szkół w zakresie nauk przyrodniczych.
Zdjęcia z realizacji: