Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Żołnierzy AK Oława

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Opis projektu:
Nazwa zadania: „Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Żołnierzy AK Oława”
Nazwa Funduszu/Programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Wartość dofinansowania: 148 006,40 zł
Całkowita wartość zadania: 187 464,60 zł


Krótki opis zadania:

Realizacja zadania polega na przebudowie przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Żołnierzy Armii Krajowej. Zakres obejmuje: wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w celu uspokojenia ruchu, wykonanie pionowego i poziomego oznakowania przejścia, wykonanie fakturowego oznaczenia nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku, częściową wymianę nawierzchni chodników, montaż barier ochronnych.