Przebudowa przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Kamienna 8 w Oławie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Opis projektu:
Nazwa zadania: „Przebudowa przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Kamienna 8 w Oławie”
Nazwa Funduszu/Programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Wartość dofinansowania: 121 679,20 zł
Całkowita wartość zadania: 180 834,60 zł


Krótki opis zadania:

Realizacja zadnia polega na przebudowie przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Kamienna 8. Zakres obejmuje: częściową wymianę nawierzchni drogi i chodników, wykonanie pionowego i poziomego oznakowania przejścia, wykonanie fakturowego oznaczenia nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku, montaż barier ochronnych.
Zdjęcia z realizacji: