Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Kamiennej 4 w Oławie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Opis projektu:
Nazwa zadania: „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Kamiennej 4 w Oławie”
Nazwa Funduszu/Programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Wartość dofinansowania: 85 526,40 zł
Całkowita wartość zadania: 120 633,48 zł


Krótki opis zadania:

Realizacja zadnia polega na przebudowie przejścia dla pieszych przy ul. Kamiennej 4. Zakres obejmuje: częściową wymianę nawierzchni drogi i chodników, wykonanie pionowego i poziomego oznakowania przejścia dla pieszych, wykonanie fakturowego oznaczenia nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku, wymianę barier ochronnych.
Zdjęcia z realizacji: