• Home
  • Fundusze zewnętrzne
  • Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „AKTYWNA TABLICA”

Program „Aktywna Tablica” na lata 2020-2024

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „AKTYWNA TABLICA”
Opis projektu:
Nazwa zadania: Program „Aktywna Tablica” na lata 2020-2024
Nazwa Funduszu/Programu: Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „AKTYWNA TABLICA”
Wartość dofinansowania: 56 000 zł
Wartość całkowita zadania: 70 000 zł


Krótki opis zadania:

W ramach realizacji zadania doposażono w pomoce dydaktyczne 4 szkoły podstawowe: Szkołę Podstawową nr 1, 2, 3 i 6 w Oławie. Wsparcie finansowe przeznaczono na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu oraz interaktywnych monitorów dotykowych. Efektem realizacji zadania jest zapewnienie uczniom dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, umożliwiających realizację programów nauczania z wykorzystaniem TIK. Doposażenie szkół ww. pomoce przyczyni się do kształcenia i rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych. Głównym celem ww. Programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli przez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii.
Zdjęcia z realizacji: