Przebudowa linii wysokiego napięcia w ramach budowy drogi Gajowej i Południowej

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Opis projektu:
Nazwa zadania: Przebudowa linii wysokiego napięcia w ramach budowy drogi Gajowej i Południowej
Nazwa Funduszu/Programu: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Wartość dofinansowania: 502 947 zł
Całkowita wartość zadania: 502 947 zł


Krótki opis zadania:

Realizacja zadania polega na przebudowie linii wysokiego napięcia. Zakres przebudowy obejmuje: demontaż istniejących przewodów, dostosowanie konstrukcji słupów, zawieszenie łańcuchów izolatorów w ramach podwójnej izolacji, zawieszenie przewodów roboczych odgromowych
Zdjęcia z realizacji: