Przebudowa przejść dla pieszych ul. Iwaszkiewicza, ul. Łagodna Oława

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Opis projektu:
Gmina Miasto Oława realizuje zadanie pn. „Przebudowa przejść dla pieszych ul. Iwaszkiewicza, ul. Łagodna Oława” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Całkowita wartość zadania: 140 428,00 zł
Wartość dofinansowania: 112 342,40 zł


Przebudowa 3 przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Iwaszkiewicza z ul. Łagodną polegała na:
  • wykonaniu pionowego i poziomego oznakowania przejść dla pieszych,
  • wykonaniu po obu stronach przejścia fakturowego oznaczenia nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku - montaż żółtych płytek typu STOP z wypustkami,
  • wykonaniu doświetlenia przejść dla pieszych