Przebudowa dróg z odwodnieniem i oświetleniem Oława ul. Osadnicza, Nowoosadnicza i Okólna

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Opis projektu:
Nazwa zadania: Przebudowa dróg z odwodnieniem i oświetleniem Oława ul. Osadnicza, Nowoosadnicza i Okólna
Nazwa Funduszu/Programu: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Wartość dofinansowania: 255 998 zł
Całkowita wartość zadania: 1 704 915 zł


Krótki opis zadania:

Realizacja zadania polega na przebudowie drogi gminnej - ulicy Osadniczej oraz odcinków ulic Nowoosadniczej i Okólnej w Oławie, wraz z odwodnieniem, oświetleniem i zielenią (w formie trawników).

Zakres prac obejmuje:
  • odcinek ul. Osadniczej o długości ok. 320 m, - przebudowę dwukierunkowej drogi klasy L o prędkości 30 km/h, z jezdnią o szerokości 5,50 m, obustronnymi chodnikami o szer. 2 m oraz pasami zieleni;
  • odcinek ul. Nowoosadniczej o długości ok. 152 m, - wykonanie prawostronnego chodnika o szerokości 3,50 m oraz pas zieleni;
  • odcinek ul. Okólnej o długości ok. 130 m - odcinkową przebudowę nawierzchni jezdni (na 2 odcinkach o łącznej długości 74,5 m), oraz chodnik jednostronny o szerokości zmiennej (min. 2 m)
Zdjęcia z realizacji: