Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu wraz z wewnętrznymi instalacjami z przeznaczeniem na budynek mieszkalno-usługowy w Oławie przy ul. 1 Maja 11

Fundusz Dopłat/ Rządowy Program Budownictwa Komunalnego
Opis projektu:
Nazwa zadania: „Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu wraz z wewnętrznymi instalacjami z przeznaczeniem na budynek mieszkalno-usługowy w Oławie przy ul. 1 Maja 11”
Nazwa Funduszu/Programu: Fundusz Dopłat/ Rządowy Program Budownictwa Komunalnego
Wartość dofinansowania: 1 860 004,24 zł
Całkowita wartość zadania: 7 189 572,74 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych)


Krótki opis zadania: Inwestorem zadania jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego TBS Sp. z o.o. Kamienna Góra. W obiekcie planowane jest utworzenie 14 mieszkań dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Oławy, część powierzchni ok. 460 m2 ma być przeznaczona na utworzenie klubu seniora. Proces inwestycyjny rozpoczął się w 2021 r., a jego zakończenie planowane jest w I kw. 2024 r.
Zdjęcia z realizacji: